Woonrecht en woonvorm

De Middelhorst is een coöperatieve woonvereniging. Dit betekent dat bewoners leden en mede-eigenaars zijn. De Coöperatie staat als eigenaar van het complex ingeschreven in het kadaster. Om hier te kunnen komen wonen koopt men het woonrecht van een woning, waarmee het economisch en niet het juridisch eigendom van de woning wordt verkregen. Wilt u hier komen wonen dan koopt u een lidmaatschap en woonrecht via coöperatie De Middelhorst. Een hypotheek is niet mogelijk omdat de wooneenheden geen registergoed zijn, financiering middels verpanding is echter soms wel mogelijk. De Harense makelaars zijn daarvan op de hoogte en weten hoe dit in z’n werk gaat.

De eigenaar bepaalt zelf de prijs van het woonrecht. Het lidmaatschap geeft recht op bewoning. U kunt dit recht weer doorverkopen. Bewoners dienen ten minste 50 jaar te zijn. Er kan een woonrecht worden gekocht voor een 1e graad familielid. Als bewoner betaalt u maandelijkse servicekosten. De financiële situatie van toekomstige bewoners dient zo te zijn dat men in de toekomst de servicekosten kan blijven betalen.

De woningen zijn aan de binnenkant zeer divers, aan de buitenkant zijn ze gelijk. Het casco is van De Middelhorst, er is geen vrije zeggenschap daaraan zomaar iets te veranderen. Voor verbouwing en/of veranderingen dient vooraf toestemming aan het bestuur gevraagd te worden via een wijzigingsformulier.