Bestuur en vrijwilligers

De bestuursvorm van De Middelhorst is vastgelegd in de statuten. Het bestuur van de coöperatie wordt benoemd door de ledenvergadering. Op dit moment (2020) bestaat het bestuur uit 3 leden, 2 bewoners als algemeen bestuurslid en een externe voorzitter. Het bestuur stelt zich onder andere als taak de continuïteit van de coöperatie te waarborgen.

Minimaal tweemaal per jaar wordt een Algemene Ledenvergadering gehouden, waarbij beleidszaken, begroting en jaarrekening worden besproken. Een accountantsbureau controleert jaarlijks de financiële jaarrekening. Gebruik maken van de expertise en inzet van bewoners is belangrijk voor het voortbestaan van de Coöperatie.
Participatie

Het is goed wonen bij De Middelhorst in een mooie, rustige en groene omgeving. Wij willen dat het woord "coöperatie" betekenis heeft en houdt. Daarom wordt aan nieuwe bewoners ook uitdrukkelijk gevraagd om hun expertise en talenten in te zetten voor het algemeen belang en het voortbestaan van de coöperatie.