Bestuur en vrijwilligers

De bestuursvorm van De Middelhorst is vastgelegd in de statuten. De Coöperatie wordt geleid door een vrijwillig, democratisch gekozen en onbezoldigd bewonersbestuur. Dit houdt de kosten laag en maakt betaalbaar wonen mogelijk. Het bestuur stelt zich onder andere als taak de continuïteit van de coöperatie te waarborgen.
Minimaal tweemaal per jaar wordt een Algemene Ledenvergadering gehouden, waarbij beleidszaken, begroting en jaarrekening worden besproken. Een accountantsbureau controleert jaarlijks de financiële jaarrekening. Een Raad van Commissarissen houdt toezicht.
Het bestuur wordt praktisch ondersteund door vrijwilligers die taken uitvoeren ten behoeve van het dagelijks reilen en zeilen van de coöperatie.
Door inzet en ondersteuning van voldoende leden worden er minder externe organisaties ingehuurd waardoor de maandelijkse servicekosten beheersbaar blijven. Gebruik maken van de expertise en inzet van bewoners is belangrijk voor het voortbestaan van de Coöperatie.
Participatie

Het is voordelig en kwalitatief goed wonen in De Middelhorst in een mooie, rustige en groene omgeving. Het bestuur wil dat het woord "coöperatie" dat in de naam van de woonvereniging staat, betekenis heeft en houdt, opdat het goede en zelfstandige wonen hier voortduurt. Daarom zal aan nieuwe bewoners ook uitdrukkelijk gevraagd worden om op vrijwillige basis hun expertise en talenten in te zetten voor het algemeen belang en het voortbestaan van de  Coöperatieve Vereniging. Samenwerking tussen de leden en betrokkenheid van de leden bij De Middelhorst en bij elkaar, draagt eraan bij dat bewoners hier zo lang mogelijk en zelfstandig kunnen wonen.