Aankoopprocedure

De eigenaar brengt een woning bij voorkeur via een makelaar (of zelfstandig) in de verkoop en doet hiervan melding aan het bestuur. Komen verkoper en aspirant-koper tot overeenstemming, dan wordt de aspirant-koper uitgenodigd door de ballotagecommissie voor kennismaking en een informatief gesprek. Deze commissie doet verslag van het gesprek aan het bestuur. Na goedkeuring van het bestuur wordt men als lid van de woonvereniging toegelaten en ingeschreven.
Men betaalt € 600,- entreegeld om toegelaten te worden als lid.
Servicekosten, incl. verwarmingssysteem

De maandelijkse servicekosten bestaan uit contributie en de kosten voor het gezamenlijke verwarmingssysteem. De contributie bedraagt ongeveer € 200,-. Hieruit worden zaken betaald waar de coöperatie verantwoordelijk voor is zoals: beheer en onderhoud van gebouwen en terrein, de kosten voor administratief, financieel en technisch beheer, de accountant, diverse verzekeringen en onvoorzien.

Het bedrag voor het gasverbruik voor verwarming verschilt per wooneenheid en is afhankelijk van het eigen stookgedrag. Gemiddeld ligt dit bedrag rond de € 70,--.