Aankoopprocedure

De eigenaar brengt een woning via een makelaar of zelfstandig in de verkoop en doet hiervan melding aan het bestuur. Komen verkoper en aspirant-koper tot overeen-stemming, dan wordt de aspirant-koper uitgenodigd door de ballotagecommissie voor kennismaking en een informatief gesprek. Deze commissie doet verslag van het gesprek aan het bestuur. Enkel na goedkeuring van het bestuur wordt men als lid van de woonvereniging toegelaten en ingeschreven. Men betaalt € 600,- entreegeld om toegelaten te worden als lid.Servicekosten, incl. verwarmingssysteem

De maandelijkse servicekosten bestaan uit contributie en de kosten voor het gezamenlijke verwarmingssysteem.
De contributie bestaat uit een vast bedrag van € 163,-- waarvan de kosten worden gedekt voor:

- PandGarant + accountant
- Schoonmaak goten, hout en glas
- Planmatig onderhoud
- Opstalverzekering 
- Organisatiekosten 
- Afschrijving warmtemeters + ISTA warmtemeting
- Aansprakelijkheidsverzekering De Middelhorst
- Onderhoud terreinen/hovenier BWR
- Dagelijks onderhoud 
- Gas, water en elektriciteit gezamenlijke ruimtes
- OZB en andere belastingen
- Onvoorzien

Het bedrag voor het gasverbruik voor verwarming verschilt per wooneenheid en is afhankelijk van het eigen stookgedrag.
Gemiddeld ligt dit bedrag rond de € 70,--.